onsdag 17. april 2013

"Og mi sjel er ei kvinne innfor deg"

Ruths bok er er ein av  dei (den?) finaste tekstane i Det gamle testamentet. Skildringa av Rut, svigermora Noomi og Boas som vert mannen hennar er  eit så vakkert vitnesbyrd om truskap og kjærleik, også den kjærleiken som varer utover dette livet . Eg trur det og  kjem fram i teksten under. Rut vert stammor til  David og det er vel heller ikkje tilfeldig at " dei kom til Betlehem då bygghasuten byrja."
Åsmund Bjørnstad er lyrikarar og omsetjarar, men og ein framståande naturforskar på  korn og grassortar ( det siste er vel absolutt relevant når det gjeld Rut som arbeidde på kornåkeren og treskjeplassen!)
Han har i  diktsamlinga "Kvit stein" eit dikt som handlar om Ruths bok. Det er Rainer Maria Rilke inspirert, og Bjørnstad har tidlegare omsett fleire av  Rilkes diktverk.

"Og mi sjel er ei kvinne innfor deg.
Og er som hi Naomis snor, som Ruth.
Ho sankar aks ho knyt til band, ho går
som onnehjelp, ei slik som tener djupt.
men kveldstid stig ho ned i elva, mjukt,
og badar seg og kler seg, ser godt ut,
og når så alt har stilna, kjem ho, bljugt,
og dekkjer dine føter med sitt hår.

Og spør du brått ved midnattstid: Kven der?
kjem svaret, djupt einfaldig: Ruth er her,
di onnehjelp. Spenn vengen om, ver nær - .
For din er arven.....

Og så søv sjela mi til dag er nær
ved dine føter, blodvarm av di hud.
Og er ei kvinne for deg. Er som Ruth."


"Velsigna er Herren
som let deg få ein løysingsmann
i dag!
Namnet hans skal bli stort i Israel.
Han skal gje deg nytt livsmot
og sørgja for deg
i alderdomen din.
For svigerdotter di,
som held slik av deg,
har fødd denne sonen.
Ho er meir for deg enn sju søner."
(Rut 4.14-15)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar