torsdag 30. januar 2014

Paulus omvending

25. januar er minnedagen for apostelen Paulus omvending.
                                                                                                                                                           "Saulus rasa endå mot Herrens læresveinar og truga dei på livet. Han gjekk til øvstepresten  2 og bad om brev til synagogane i Damaskus, så han kunne finna dei som høyrde Vegen til, både menn og kvinner, og føra dei i lenkjer til Jerusalem.  3 Men då han var på veg og nærma seg Damaskus, stråla det brått eit lys frå himmelen omkring han.  4 Han stupte til jorda og høyrde ei røyst som sa: «Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg?»  5 «Kven er du, Herre?» spurde Saulus. Han svara: «Eg er Jesus, han som du forfølgjer.  6 Stå opp og gå inn i byen! Der skal dei seia deg kva du skal gjera.»  7 Mennene som følgde han, stod mållause; dei høyrde røysta, men såg ikkje nokon.  8 Saulus reiste seg opp, men då han opna auga, kunne han ikkje sjå. Så tok dei han i handa og leidde han inn til Damaskus.  9 I tre dagar sat han der utan å sjå noko, og han verken åt eller drakk.nedagen for apostelen Paulus omvending."


Apostelen Paulus som opprinneleg var den fanatiske Saulus som med stor iver forfølgde dei kristne.
"Men Saulus for hardt fram mot forsamlinga. Han trengde seg inn i hus etter hus og drog ut både menn og kvinner og fekk sett dei i fengsel." (Ap.gj 8.3)


På veg til Damaskus opplever han så det dramastiske møtet med den oppstandne Kristus som er skildra i Apostelgjerningane som attgjeve ovanfor. Det skulle koma til å uoverskuelege følgjer så vel for Paulus personleg som for utbreiinga av kristendomen i den grek-romerske verda.
Etter å ha koma fram til Damaskus vart Paulus døypt av læresveinen Ananias. I eit syn ber Herren
Ananias oppsøkja eit hus der Saulus frå Tarsos oppheld seg. Ananias vegrar seg for han har høyrt om Saulus brutale forfølgjing av dei kristne. Men han let seg overtala når Herren seier til han:" Berre gå du! Han er eit reiskap som eg har valt meg ut for å bera mamnet mitt fram for heidningefolk og kongar og for Israels folk."
Etter dåpen trekkjer Saulus som no er blitt apostelen Paulus, seg tilbake i den arabiske øydemarka i einsemd og bøn . Eit par år seinare er han klar for si omfattande misjonsverksemd .Skytshelgen for den katolske presse, kvinnelige arbeidere, teologer og sjelesørgere, vevere, teppevevere, salmakere, teltmakere, seilere, kurvmakere, mot giftige slanger, øresykdommer, krampe og frykt for regn og hagl, for regn og markens grøde


Antifon til Benedictus: La oss feire apostelen Paulus omvendelse, for han som forfulgte Kirken, ble Guds utvalgte redskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar