mandag 27. januar 2014

Holocaustdagen

I dag 26. januar markerar vi den internasjonale holocaustdagen. Markeringa er eit FN initativ og grunnen til at denne dagen vart valt er at Sovjetunionens arme frigjorde konsentrasjonsleiren Auschwitz denne dagen i 1945. Det var då om lag 7000 attlevande fangar i leiren. Dagen er ein minnedag for alle som vart ramma av nazistanes brutale framferd, jødar, romfolk, homofile,funksjonshemma og politiske fangar. Dagen blir markert fleire stadar i Norge , mellom anna på Akershuskaien der norske jødar vart deporterte frå under krigen. Dagen er og ei markering mot diskriminering og hatefulle ytringar i dag.
Holocaustdagen er it FN initativ, difor er svært uheldig at FN organisasjonen  for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, avlyser utstillinga " Folk, bok, land: Det jødiske folks relasjon til Det hellige land gjennom 2500 år."  Dette skjer etter sterkt på trykk frå  ei rekkje arabarstatar.
Den franske filosofen og forfattaren Bernard Henri Levy kallar det i ein kronikk ein skandale og ein "Skamløs behandling av jødene."
I Aftenposten er det nyleg publisert eit debattinnlegg av Monica Csango med tittelen "Skremt til stillhet". Her skriv ho om korleis ho vegrar seg for å stå fram med sin jødiske identitet, kvar åttande nordmann har fordomar mot jødar. Jødar er terrormål, skriv ho.
Dette er bare to bidrag i det som etterkvart har blitt eit tydeleg bilete på aukande antisemittisme i Europa. Holocaustdagen er  diverre meir aktuelle å markera enn nokon gong.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar