søndag 19. januar 2014

Poetica:Paulus i Efesos

På den tida vart det ei stor uro om Vegen. 24 Ein sølvsmed som heitte Demetrios, laga Artemis-tempel av sølv og hjelpte handverkarane til god inntekt. 25 Ein dag kalla han saman både dei og arbeidarane som dreiv med dette, og sa: «Godt folk! De veit at velstanden vår kjem frå dette arbeidet. 26 Men no kan de både sjå og høyra korleis denne Paulus overtalar menneske i store mengder og fører dei vill, ikkje berre her i Efesos, men i mest heile Asia. Han seier at gudar som er laga av menneskehender, ikkje er gudar. 27 Det er fare for at yrket vårt får dårleg ord på seg, men verre er det at tempelet til Artemis, den store gudinna vår, kan bli rekna for ingen ting, og at ho som heile Asia, ja, heile verda dyrkar, kan koma til å mista sitt velde.» 28 Då dei høyrde det, vart dei rasande og ropa: «Stor er efesargudinna Artemis!» 29 Uroa breidde seg over heile byen, og alle som ein storma av stad til teateret og drog med seg Gaius og Aristarkos, to makedonarar som hadde følgt Paulus på reisa. 30 Paulus ville gå inn i folkehopen, men læresveinane hindra han

Det gjer inntrykk å stå i Amfiteateret i Efesos og få lese opp desse versa fra 19. kapittel i Apostelgjerningane. Desse hendingane frå snart to tusen år tilbake blir brått så konkrete og nærverande. Dette var menneske av kjøt og blod som levde og verka akkurat her. Ropet fra folkemassen, Demetrios og Aleksander, Gaius og Aristarkos, og Paulus som motviljug let seg føra bort av læresveinane. Men då hadde alt forkynninga hans fått fotfeste i Efesos !

                Paulus i Efesos ( Ap.gj.19)

Om det var steinane som tala til oss

men så gjer dei ikkje det ?

berre turistanes høglydte tale

stig opp langs benkeradene i amfiteateret

mange røyster mange tungemål

mellom dei og røysta til Demetrios

sølvsmeden som støyper souvenirar

forseggjorde små Artemis-tempel i sølv

for dei tilreisande i kø framom salgsboda

Kven er så denne framande mannen

som  bryt  harmonien  i byen vår

som vågar  å øydeleggja handelen  ?

for stor er efesargudinna Artemis

ropet lyder i samfulle to timar

Paulus må motviljug venda ryggen til og gå

men i fotefara hans fell orda mot bakken

lik spirande såkorn.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar