fredag 20. mars 2015

Ave Regina cælorum.

"Ave Regina cælorum, ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta.
Gaude  Virgo gloriosa, super omnes speciosa;
Vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora."

(Hill deg  himlers dronning, hill deg englers herskerinne,
vær hilset Jesse rot, vær hilset høye port,
fra deg er verdens lys opprunnet.
Fryd deg, ærefulle jomfru, du den fagreste blant alle.
Du den herligste , vær hilset. Be for oss til Krist din Sønn.)

I fastetida er det denne Maria-bøna som avsluttar dagens siste tidebøn, Kompletorium.
Den peikar fram mot det som skal koma, og er ei trøyst " in times of affliction."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar