søndag 13. april 2014

Palmesøndag

Vi feirar palmesøndag til minne om Jesu inntog i Jerusalem. I dagens første tidebøn er det ei preike av den heilage Andreas frå Kreta, biskop av Gortyna (660-740)  som grip noko av kjernen i denne festdagen.
"Kom, følg meg, la oss gå opp på Oljeberget. La oss sammen gå i møte med Kristus der han i dag kommer tilbake fra Betania, i møte med ham som frivillig går til sin ærerike og salige lidelse for å fullbyrde vår frelses mysterium. Av egen fri vilje legger han ut på veien til Jerusalem, han som for vår skyld steg ned fra himmelen for å løfte oss jordiske opp sammen med seg, slik det står skrevet i Guds åpenbaring, "opp over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan."..................................
Slik er det vi skal underkaste oss Kristus, ikke ved å bre klær foran ham eller strø veien med døde kvister eller grener, materie som visner, og som bare for noen timer er en fryd for øyet. Nei, la oss bre ut foran ham hans egen nåde, eller oss selv iført ham, for " er vi døpt til Kristus, har vi iført oss Kristus", altså rettferdighetens klær. Vi som først var røde som skarlagen på grunn av synden, vi er senere blitt hvite som ull ved dåpens renselse, Det er ikke skarlagenets palmegrener vi skal bære frem for dødens seierherre, men seierens trofe. La oss i dag, idet vi vifter med sjelens åndelige grener, sammen med barna rope ut de hellige ord: "Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge."
                                      Feiring av palmesøndag i Panchimalco, El Salvador

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Fredskongen på Sion
     9 Bryt ut i jubel, dotter Sion!
          Rop av glede, dotter Jerusalem!
          Sjå, kongen din kjem til deg,
          rettferdig og rik på siger,
          fattig er han og rid på eit esel,
          på ein eselfole.
         
   
10 Eg vil rydda ut vognene i Efraim
          og hestane i Jerusalem,
          stridsbogen skal brytast sund.
          Han skal tala fred for folkeslaga,
          hans velde skal nå frå hav til hav,
          frå Storelva til endane av jorda


(Sakarja 9. 9-10)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar