torsdag 10. april 2014

Maria, Nordens Dronning

Fastetida går mot slutten og vi ser fram mot påskefeiringa. Då er det fint å minnast at pave Johannes Paul under si vitjing i Norden for 25 år sidan innvia dei nordiske landa til "Marias reine hjerte", han framførte då den vigselbøna som er gjeve att under. Under Den nordiske bispekonferansen i Lund i slutten av mars  vart denne innviinga fornya. Tanken om "Marias reine hjerte" har sin bakgrunn i Lukas evangeliet (2.kapittel 33-35 og 51-52.:
" Far hans og mor hans undra seg over det som vart sagt om han. Og Simeon velsigna dei og sa til Maria, mor hans: «Sjå, han er sett til fall og oppreising for mange i Israel og til eit teikn som blir motsagt  – ja, òg gjennom di eiga sjel skal det gå eit sverd. Slik skal dei tankane mange ber i hjartet, koma fram i dagen.»
   

 Så vart han med dei heim til Nasaret og var lydig mot dei. Men mor hans gøymde alt dette i hjartet sitt.  Og Jesus gjekk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske. "

 
Hjertet er i Bibelen eit symbol på personlegdomen, på det vi vil med våre liv, på det vi vier våre liv til. Når vi vier oss til "Marias reine hjerte" vier vi oss til det ja ho gav til Herren på engelens spørsmål. Vi vier oss til inkarnasjonen, Gud som menneske. For Mora vil alltid peika mot Sonen og visa vidare til Han.

Vigselsbønn

Hellige Maria, Jomfru og Mor,
du Dronning over Nordens land,
med alle slekter priser vi deg salig,
du som, full av nåde og fremfor andre kvinner,
ble utvalgt til å være Guds port i verden.
I ditt rene hjerte lyttet du
og var lydig mot det guddommelige kall.
I full frihet og med usvikelig tro
tilbød du hele ditt vesen
som redskap for verdens frelse,
og du fødte ham som er Livet.
Ditt Ja var begynnelsen på en vandring i tro:
lydhør for Guds ord lot du deg lede av hans Ord.
Du vokste med din Sønn
og fulgte ham på hans vei.
Du hadde samme sinnelag som ham.
Med udelt hjerte, uten svik og forestillelse,
ydmyk, barmhjertig og nær dem som trengte deg,
søkte du det ene nødvendige.
For hans skyld ble du flyktning og fremmed i et annet land.
Som en i folkeskaren rundt Jesus, betraktet du hvordan han levde,
handlet og omgikkes mennesker.
Et sverd gjennomboret ditt hjerte
da han ble avvist og utlevert i syndernes hender,
plaget, hånet og forkastet.
Da hans time var kommet, bevarte du troen,
en klart lysende flamme i det store mørket.
Under korset ble du mor for alle Jesu disipler
og en veiviser til ham.
Du våket mens du ventet på oppstandelsens morgen,
da ditt hjerte fyltes av en uutsigelig jubel.
Du som hadde båret ham under ditt hjerte,
fikk dele hans oppstandelse og forherligelse.
Du, vår mor etter nådens orden,
vi overgir Nordens land og folk
til din moderlige beskyttelse,
Du og din Sønn er ukjent for mange,
men også her og nå er dere med oss.
Du ser våre behov og sier til oss:
”Gjør alt hva han sier dere!”
Lær oss å finne Jesus i vår egen virkelighet.
Vis oss at han er veien, sannheten og livet.
Be for alle om troens kostbare gave.
Hjelp de kristne å være troverdige vitner om Guds kjærlighet.
Bre din kappe over alle Guds barn
og forsikre dem om hans omsorg.
Vi vil som du bli hans redskap.
Vi vier våre hender
til forsvar for de små og forsvarsløse,
og til å utføre Guds verk i verden.
Vi vier våre føtter til å gå i Jesu fotspor og nærme oss vår neste.
Vi vier våre tanker til å se, høre og handle i evangeliets lys,
Vi vier våre hjerter til å elske      
og velge det som er Guds vilje.
Vi vier oss til ditt rene hjerte,
du som vil det Gud vil,
slik at Jesus kan utføre sitt verk i verden,
også her og nå, også i denne tid
som er så full av løfter og farer,
også i våre land og i vår tids mennesker,
også i oss,
i alle dem som Gud har skapt,
med hjerter som lengter etter det sanne liv.
Hellige Jomfru og Mor,
hold din hånd over Nordens land
og led oss frem til Jesus,
vår mester og venn,
vårt liv og vårt mål,
han som lever og råder fra evighet til evighet.
Amen.

              


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar