mandag 26. august 2013

Skapularet

I tillegg til  sakramenta har Kyrkja innstifta såkall sakramentalier. Det kan vera teikn, gjenstandar eller handlingar som uttrykkjer andelege gåver som ein kan oppnå med Kyrkjas forbøn. Katekismen uttrykkjer det slik:" Sakramentalier kalles de hellige tegn som er innstiftet av Kirken, og som har til hensikt å forberede mennesker på å motta sakramentenes frukter og å hellige ulike livssituasjoner."
Døme på sakramentalier er ulike former for velsigning, konkrete ting som vievatn, handlingar som kneling og korsteikn. Ein spesiell plass mellom sakramentaliene har skapularet( av latin  scapula for skulderblad). Det er to små tøystykke med bilete og evt. kort tekst, knytt saman med ein ulltråd som ein ber over skuldera eller rundt halsen. Det oppstod i den karmelittiske tradisjonen i Mellomalderen  og vart etterkvart eit svært populært fromheitsteikn mellom legfolk. Det er ulike former for skapular, men det karmelittiske brune skapularet er det som har fått størst utbreiing. Det er eit uttrykk for at ein knyter seg spesielt til Jomfru Maria, ber ein skapularet står ein i likskap med  heile den karmelittiske familie under hennar vern og omsorg. Marias omsorg og vegleiing vil alltid føra oss nærare Kristus !
Ifølge tradisjonen vart det første skapularet gjeve av Jomfru Maria til St. Simon Stock ein av Karmels første helgenar og sannynlegvis vald som ordenens generalprior i 1254. Simon Stocks visjon av Maria skal ha funne stad søndag  16. juli 1251, dagen vi feirar " Vår frue av Karmelberget" til ære for Maria som ordenens høgste førebilete og beskyttar.
I det Maria gjev Simon Stock skapularet skal ho ha sagt:" Take beloved son this scapular of thy order
as a badge of my cofraternity and for thee and all carmelites a special sign of grace; whoever dies in this garment will not suffer everlasting fire. It is the sign of salvation, a safeguard in dangers, a pledge of peace and of the covenant."
Ein treng ikkje vera karmelitt for å bera skapularet og verta andeleg styrka av det, det har likevel ein spesiell plass i Karmel. Når ein vert teke opp som novise i Karmels tredje orden (sekulær karmelitt) får ein skapularet med  bilete av " Vår frue av Karmelberget" som eit teikn på hennar spesiell vern  på vegen vidare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar