torsdag 15. august 2013

Marias opptaking til himmelen

I dag 15.august feirar vi Festen for Jomfru Marias opptaking til himmelen (Assumptio Beatae Mariae Virginis).Dette er ein tradisjon som går tilbake til dei første hundreåra sjølv om dette ikkje vart eit offisielt dogme før pave Pius erklærte det i 1950. Dagen vert og høgtida i dei ortodokse kyrkjene og er den viktigaste Maria festen både i vest og aust. I mange land er 15.august ein offisiell høgtidsdag.
Fram til 2007 la Den katolske kyrkja i Noreg feiringa  til næraste søndag, men frå 2007 vert dagen høgtida 15.august som i resten av kyrkja. Fin messe i St. Ansgar i kveld.

"Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning."
Derrière le cercueil où repose Marie, le Christ apparaît avec l'âme de sa mère. Pierre encense le corps et Paul est en prière. Ils sont assistés par les autres apôtres,des anges, des pères de l'Eglise, des évêques et des saintes femmes. Au dessus du Christ, Marie est transporté au ciel par les anges.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar