fredag 29. juli 2011

Terroraksjonen

Ei veke sidan den brutale terroraksjonen i Oslo og på Utøya.Så vel statsminister, statsråder og det norske folket har snudd det meningslause til ein heilhjerta demonstrasjon av at vi trur på toleranse, demokrati og nestekjærleik. Alle dei tusenvis av roser lagt ned til minne er blitt eit sterkt symbol på kva folk føler. Det er sagt mykje fint , men  det som kanskje dei fleste vil hugsa er orda som vart sagt av ei AUF jente i intervju med CNN: "Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen."

Nordahl Griegs dikt "Til Ungdommen" er framført mange gonger den siste veka. Det vart skreve i 1936 og står i samlinga "Håbet" som kom etter hans død i 1946. Her står også eit anna dikt som går på same tematikken: "Til nordens ungdom". Det vart skreve i samband med borgarkrigen i Spania som det framgår i 4. vers, men det har og ein allmenn bodskap om  aldri å gje opp i kampen mot dødskreftene i tilværet.

"Så sant som vinteren, kald og mørk,
blir sprengt av sjø og blomst og bjørk,
mens seiers-solen flommer-
har menneskesinnet i sin glød
den samme makt mot frost og død.
Vær hilset, Nordens sommer.

I motløshetens tunge tid
vær dere mot, vær lys, vær strid.
Av dere skal det kreves
at tvil og angst og kuldegrøss
blir sopt av solskinnsdag tilsjøs,
Fei vekk et ord: forgjeves.

Hvor innestengt i dette ord
går slekten rundt og vet og tror
at den kan intet makte.
Forgjeves alt.....Bryt fengslets ring,
den døde tro på ingen-ting,
fornekt det og forakt det.

Hvor grusomt dømmer dette ord
hver venn av oss i Spanias jord...
De falne liv skal leves
i håpet vårt.En motløs dag
vil kvele deres åndedrag.
Da vil de dø forgjeves.

Håpet er alt.Hvad hjelper jern
hvis ikke håpet er vårt vern.
selv mitt i giftgass-nøden
vil den som engang valgt fri
et verdenshåp å ånde i
ha makt å trosse døden.

Du fjerne jord med rett og fred,
vår kjærlighets, vårt arbeids sted,
med lek av glade unger,-
det er den fremtid som vi vil,
det er den luft som strekker til
en stund for våre lunger.

I sommervindens dype pust
i livets groende august
skal våre faner heves
som viljen gjennom denne tid,
til håpets vakt, til håpets strid,
hvor intet er forgjeves."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar