mandag 24. juli 2017

Poetica:Gløymsla

Gløymsla

Gøymt men ikkje gløymt innskrifta på den mosegrodde gravsteinen ein av dei få på denne vesle gravplassen kransa av lauvtunge tre ikkje langt frå sjøkanten kanskje anar vi ironien når vi går forbi det vesle klokketårnet opnar den skeive jernporten og trør på grønt gras og mjuk mose eit vernande teppe over mørke lagnader mest alle utan navn utan tittel utan dato tunge vassdropar fell frå trekrunene alt er stille svalt og skuggefullt høyrde vi eit kvalt rop langt borte frå ? nei det var berre bekkesusen og einstad nokon som kviskrar: «Din frid skal vara oändlig så som havet”

            Inngongen til gravplassen ved Valen sjukehus


Lenke til den danske komponisten Bent Sørensen sitt verk:
"The Deserted Churchyards" frå 1998                                                                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=FWIfMnVpJis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar