søndag 1. november 2015

Lux Perpetua

Allehelgensdag. Vi minnest alle dei som har gått føre oss, kjente og ukjente heilage. Vi vonar at dei får evig kvile og at det evige lyset skal skina for dei !

Requiem aeternam dona eis domine et Lux perpetua luceat !

Poeten  George Mackay Brown (1921-96) frå Stromness på Orkenøyane har eit vakkert lite dikt om dette. Som i mykje av diktinga si brukar han bilete frå dagleglivet på heimplassen, naturen og årstidene, og knyter det saman med det store og evige som vi berre audmjukt kan bøya oss for.

Lux Perpetua


A star for a cradle

Sun for plough and net

A fire for old stories

A candle for the dead

              *
Lux Perpetua
By such glimmers we seek you.

                                Kvinnherad kyrkje ein vinterkveld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar