onsdag 2. februar 2011

Kyndelsmesse

Kyndelsmesse 2. februar(Praesentatio Domini  - Herrens fremstilling) . Tidligere også kalt Missa candelarum, Lysmesse, Maria renselse eller Maria lysmesse.

Antifon til vesper:
"Jesu foreldre tok ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren"

Antifon til laudes:
"Simeon var en rettskaffen og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige Ånd var over   ham."

Simeons lovsang til Kompletorium (Luk 2,29-32)

"Herre nå kan du la din tjener fare i fred,
 etter ditt ord.
 For mine øyne har sett din frelse
 som du har beredt for folkenes åsyn,
 et lys til åpenbaring for hedningene
 en herlighet for ditt folk,Israel."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar