fredag 18. februar 2011

Poetica:Koden løyst

          Koden løyst


Handa som vender kalenderbladet
seint i februar under tung våt snø
det er inngong til fastetida
og verda er nesten utan ord
tida har vendt seg bort
med samanbeten munn
fast bestemt på å la alle utrop
og alle fraser få kvila
og bak det heile har vi tolmod
ein stad langs stien ligg det teikn
på den grå vasstrukne marka
mellom trestammene blir det kviskra kodar
er vi heldige får vi auge på eit ord
   halvvegs løynd i det våte lauvet
   det kan plukkast opp og tørkast reint
   kanskje byrjar det å skina
   medan vi ventar på kjærteikna
   koden løyst teikna  dechiffrerte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar