tirsdag 7. november 2023

Poesiar etter Henrik Wergeland

 Då Jon Fosse flytta inn i Grotten i 2011 byrja han og å lesa meir av Grottens første eigar, vår store diktar Henrik Wergeland. Inspirert av Wergelands lyrikk kom han i 2016 med diktsamlinga Poesiar etter Henrik Wergeland, lyrikk inspirert direkte eller indirekte av Wergelands ikkje alltid like tilgjengelege verk.    

   Det Iisdryps Rislen i min barm….?

og disse Stik af Ild?

Lad Døden kalde det sin Seir!

Det er min Himmels Foraarsveir,

dens Vaarfrembrud - snart kold snart varm

min Saligheds April.

………..

O Følelse som af et Bad!

Jeg Alt tilgivet har.

En Finger paa mit Øje kom.

En Engels; det min Moders var.

Nu er min Sjel en toet Blom,

saanyfødt, barneglad.

( frå Paa Sygelejet)


HOS JON FOSSE ER DET OGSÅ ENGLAR:

Den blinde nøysemd

og den blinde tilfredsstilling


men no flyg dei attende til himmelen

for å henta draumar

til svevnen vår

( To englar møtte oss i døra)


OG SJEL:

senkt ned

kverv bort


er sorga vår song


vår sorg er song

( Når sjel i sjel)


OG HIMMEL MED STJERNER:

og kvar har sin eigen himmel med stjerner

i si eiga panne


og i verda er Guds språk

til seg sjølv

( Fridom er hjarta i ånda)

OG VIND:

for din milde mynde

lyfter graset


som når om våren ein fugl

for fyrste gong

helsar ei bølgje


(Blåse du vind)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar