fredag 18. mars 2022

Ukraina og Russland i Marias hjerte

På Maria bodskapsdag 25.mars vil pave Frans innvia Ukraina og Russland  til Jomfru Marias upletta hjerte. Før det blir dei truande oppmoda til å be ein novene, ei rekkje bøner som går over ni dagar som ei førebuing  til ei høgtid eller liturgisk handling. Novenen er vist under.

Kva tyder dette ? Under botsliturgi i St. Peters vil paven be ei bøn til Maria der han gjev Ukraina og Russland til hennar reine hjertets sæsskilde vern og forbøn. Han vil be om fred mellom dei to landa og fred i heile verda. Dette har også blitt gjort fleire gonger tidlegare mellom anna av pave Johannes Paul under kommunismens fall for tredve år sidan. Denne innviinga har sin bakgrunn tilbake i 1917 og Marias openberring for dei tre barna i Fatima. Eit av hennar bodskap var at paven måtte innvia Russland til hennar reine hjerte for at landet skulle omvenda seg og ein periode med fred koma over verda. At pave Frans no innviar Ukraina og Russland kjem etter oppmoding frå mange hald  også lenge før krigen starta. Vi set vår lit til Jomfru Marias kraftfulle forbøn for fred.

I Ukraina er det ein særskild tradisjon  å be om at Maris heilage kappe skal verna oss. Det er ein eigen festdag for dette, 14. oktober.

" Maria dekk oss med di heilage kappe og vern oss frå alt vondt"


Lesning fra sekvensen Stabat Mater (Bønneboken, side 440) fordelt over ni dager, eventuelt fulgt av en svært kort betraktning.

Bønn i stillhet.

 

Vi ber en dekade av rosenkransen, deretter følgende bønner:

 

Du Dronning unnfanget uten synd, be for oss.

Du Dronning opptatt i himmelen, be for oss.

Du fredens Dronning, be for oss.

 

Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre.

Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre.

Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

 

La oss be:

Evige far, i Jomfru Marias morshjerte gir du oss et bilde på fullkommen medlidenhet med din Sønns frelsende offer; gi oss et hjerte likt hennes og la det russiske og det ukrainske folk, på hennes forbønn, velsignes i rettferd med din fred som ikke er av denne verden. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Amen.

 

Den treenige, allmektige og miskunnsrike Gud, som elsker menneskene, forsone vår verden og gjøre oss til redskaper for sin fred.

Amen

 

                                       

                                      Pokrova - Marias vernande kappe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar