lørdag 16. oktober 2021

En sjels historie

Innlegg på fransk facebook-side.

 

Je suis content  car jài quatre éditions de ”L`histoire d`une âme”  !

L`édition orginale française, traduction  en anglais et  suédois, et enfin édition norvégienne. Norvègienne est  ma langue maternelle. Le titre norvégienne est ”En sjels historie”, publié pour la première fois en 2014.

Merci à Thérèse !

Eg har fire utgåver av "En sjels historie", orginalen på fransk, dessutan engelsk og svensk utgåve, og til sist den norske som kom i 2014 på St. Olav forlag.

Takk til Thérèse !"For meg er bønnen noe som springer ut fra hjertet, et enkelt  blikk rettet mot himmelen, et utbrudd av takknemlighet og kjærlighet midt i prøvelsene og likeledes også midt  i gleden; kort sagt, det er noe stort, noe overnaturlig, som utvider min  sjel og forener meg med Jesus."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar