søndag 22. juni 2014

Fatima:Mater Dolorosa

"Og Simeon velsigna dei og sa til Maria, mor hans: Sjå han er sett til fall og oppreising for mange i Isarael og til eit teikn som blir motsagt - ja, og gjennom di eiga sjel skal det gå eit sverd. Slik skal dei tankane mange ber i hjartet koma fram i dagen." (Luk.2,34-35)

Etter at Simeon har prist Gud med barnet i armane sine kjem han med dette profetiske utsagnet til Maria, eit sverd skal gå igjennom hjertet hennar.  Ordet peikar fram mot den motstanden Jesus blir møtt med og som til sist fører fram til Golgata. Pave Benedikt utrykkjer det slik: " Jesus viser seg nettopp som det sanne Guds tegn ved at han tar motsigelsen mot Gud på seg, bærer den hele veien til korsets motsigelse."
Maria er den medlidande mora, Mater Dolorosa  som står ved korset der son hennar heng. Ho viser til ein Gud som ikkje har forlatt menneska, men som lir med dei. Når Maria talar til dei tre borna i Fatima er det og denne medlidande mora dei møter. Mora om lir med oss og som viser veg til den einaste  som kan løfta oss ut av lidinga.
Pave Bendikt skriv vidare(første bind av Jesus trilogien): "Hos kirkefedrene blir manglende følsomhet for andres lidelse ansett for å være typisk for hedenskapet. I motsetning til denne holdningen stiller kristendomen opp Gud som lider med menneskene og dermed drar oss inn i med-lidelsen. Mater Dolorosa, moren md sverdet i hjertet, er urbildet på denne kristentroens fundamentale innstilling."
                                         Juni 2014: Messe i Openberrings kapellet. Maria statua til venstre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar