fredag 7. februar 2014

Poetica:Orda


                   Orda

Orda skrumpar gradvis inn

setningane vert kortare og fattige

stadfestande her og no

berre her og no

framtida er ikkje lenger ein visjon

fortida oppløyst i fragment og fraser.

Om ord kunne investerast

og takast ut med renter etter mange år

då hadde du vore velståande i dag

du som hadde lest så mykje

og  hadde så mange og så kloke ord.

    Om orda som gradvis vart mindre etter inngongen til det tiande decenniet   
                                     
             
                       
 

1 kommentar: