søndag 23. februar 2014

Agostino Steffanis Stabat Mater

Komponisten Agostino Steffani (1654 - 1728) var svært populær i si samtid, men vart seinare så godt som gløymt. Vi kjenner Bach, Handel, Vivaldi, Purcell kanskje og Caldara og Pergolesi, men kven har høyrt om Steffani ? Steffani var produktiv, totalt 18 operaer, mange kammermusikkverk, dessutan motettar og orgelverk. Og heilt til slutt eit Stabat Mater som han sjølv såg som sitt meisterverk, og han var nok og klar over at det var det siste han kom til å komponera. Berre ein månad etter at det var fullført døydde han 74 år gammal. Agostino Steffani var ein mann prega av Maria fromheit og det var difor ikkje så ulogisk at Stabat Mater sette punktum for eit langt komponist liv. Lik Vivaldi var Steffani geistleg, han vart prestevia i 1680, etter kvart  vart han utnemd til titulær biskop og apostolisk vikar i Nord-Tyskland.
Den italienske operastjerna Cecilia Bartoli har gjort mykje for å dra Steffanis musikk fram frå gløymsla, no sist med ei innspeling på Decca med Stabat Mater og seks kortare sakrale verk.
Dette er stor musikk og framifrå framføring( det må det bli med min favoritt Cecilia Bartoli)
Musikk til å blir from og oppløfta av !

Stabat Mater dolorosa                                     Standande i gråt og kvida
juxta crucem lacrimosa                                   Herrens mor ser Sonen lida
dum pendebat Filius                                        høgt på kross og skjemdartre.

-----------------

Quando Corpus morietur                                 Ja, når moldi av skal siga
Fac ut animae donetur                                     lat då sjæli upp få stiga
Paradisi gloria !                                               til ditt sæle Paradis !


Lenke til Steffanis Stabat Mater med Cecilia Bartoli og I Barocchisti Fasolis

http://www.youtube.com/watch?v=ArogHzpCvms

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar