lørdag 22. februar 2014

Paulus i Tyrkia

"Skund deg og kom til meg så fort du kan. For Demas gjekk frå meg fordi han fekk denne verda kjær. Han har reist til Tessalonika. Kreskens har reist til Galatia, Titus til Dalmatia. Berre Lukas er hos meg. Ta med deg Markus når du kjem; han er til stor hjelp for meg i tenesta. Tykikos har eg sendt til Efesos. Når du kjem, så ta med deg kappa eg let vera att i Troas hos Karpas, og bøkene framfor alt pergamentrullane." ( 2.Tim 4.9-13)

Slik skriv Paulus mot slutten i andre brev til Timoteus. Brevet er truleg skreve i Roma, kanskje like før han vert henretta. I så fall er den siste setninga forvirrande. Er det slik at han her skriv om ei seinare vitjing i Tyrkia etter " det første " fangenskapet i Roma ? Og kvifor la han igjen kappa og bøkene sine i Troas ? Måtte han dra i all hast ?  I verset etter skriv han: " Koparsmeden Aleksander har gjort meg mykje vondt. Herren skal gje han att etter hans gjerningar. Pass deg for han, du og, for han har gått hardt imot forkynninga vår ." Eit nærliggande spørsmål er om det var denne Aleksander
som har angjeve Paulus og dermed ført til at han no sit i fangenskap i Roma og snart skal henrettas ?
Dette og mykje anna er det dominikanarpatar Aage Hauken tek opp i si siste bok "Paulus i Tyrkia" som kom ut på St. Olav forlag i fjor. Tidlegare har han skreve om Paulus i Hellas, men no tek han for seg apostelen sine misjonsreiser i det tyrkiske landskapet. Han reiser sjølv i Paulus fotefar og dette er dels ei reiseskilding dels ei utlegning av Apostelgjerningane og Paulus brev. Det gjer at bok er lettlest og spennande, mange nye opplysningar dukkar opp slik som det eg refererar i inneliinga ovanfor. Ofte blir det fleire spørsmål enn svar. Det er kanskje ikkje alltid like tilfredsstillande, men sjølv om vi ikkje veit alt i kvantitativ forstand (Paulus biografi), veit vi nok i kvalitativ forstand( meininga med livet hans).
Og som forfattaren skriv: " NT er også et dokument for de nysgjerrige og reiselystne, viser det seg, for de som liker å gå på oppdagelsesferd, de som elsker spørsmål mer enn svar." Interessa og reiselysta blir ikkje mindre etter å ha lese Aage Haukens bok.
Historia om Paulus overgår det meste og hans bidrag til at kristendomen fekk eit varig fotfeste i den gresk-romerske kulturen kan ikkje overvurderast.
I etterordet oppsummerar  pater Aage Hauken:                                                                                         "En verden i Gud var den tro han hadde mottatt fra sine forfedre - ikke en verden full av guder.
En menneskehet i Kristus var den tro han hadde mottatt av de første kristne - ikke et eksklusivt og utvalgt folk blant folkeslagene.
Disse to kombinert ble et praktisk misjonsprogram. Det førte ham middelhavsverdenen rundt og fortjente ham tittelen "hedningenes apostel".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar