lørdag 28. juli 2012

Olsok

Antifon til Magnificat: I dag er gledens dag, i dag er tid for lovsang. Kirke syng, og himmel svar : Striden er over seieren er vunnet, med palmegren og krone føres Olav frem for Herrens trone;en pryd for fyrster og konger.

St.Olav i Nidarosdomens portal.

Frå Olav den Heilages saga av Snorre Sturlason: "Biskopen  erklærte da med kongens samtykke og hele mengdens bifall at kong Olav var en hellig mann. Hans legeme ble båret inn i Klemenskirken og bisatt over høyalteret. Kisten ble svøpt i et kostelig klede og dekket med fløyel. Og allerede da skjedde det mange slags jærtegn ved kong Olavs helligdom."

Antifon til Non: Ordet ble lagt i hans munn, og mange ble kalt til troen på den sanne Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar