lørdag 19. mars 2016

Tømmermannen Josef

I dagens messe feira vi minnet om Den heilage Josef, Marias ekstemann og Jesu fosterfar.
Det er ikkje så mykje vi veit om Josef, evangelia er sparsomme med opplysningar. Josef er med i juleevangeliet,og siste gong vi høyrer om han er då Jesus vart att i tempelet tolv år gammal. Sannsynlegvis var Josef død på det tidspunktet Jesus vart krossfesta.
Kulten retta mot Josef som helgen høyrer vi første gong om i Egypt på 400-500 talet, men det var først i Mellomalderen at Josef vart ein helgen med stigande popularitet. Teresa av Avila var spesielt knytta til Den heilage Josef, og  moderhuset til den reformerte karmelittordenen i Avila var vigd til han. Josef er utnemnd til "Universalkirkens beskytter", men han er og skytshelgen for mellom annan arbeidarar og handverkarar, familiefedre og ektepar, og ikkje minst for døyande og for ein god død.
I tråd med Teresa av Avila har Josef ein sentral plass i karmelittordenen.

                                            Georges de la Tour: Josef tømmermannen.

Bønn til den hellige Josef

"Hellige Josef vår Far!
Du har aldri sviktet dem
som ber om din hjelp og forbønn.
Som vår hellige mor Teresa
tar vi vår tilflukt til deg.
Du var Frelserens faderlige beskytter her på jorden,
og Han lytter til dine bønner i himmelen.
Gjennom Ham har du makt til å hjelpe oss
og det som synes umulig kan du gjøre mulig.
Vi ber om din faderlige omsorg,
at du skal sørge for oss
og gi oss alt vi trenge.
Amen.

Jesus, Maria og Josef !
Vi overgir alt i deres hender!"
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar