mandag 14. mars 2016

Martyrs of today

Yemen er eit krigsherja land som i langt mindre grad er i medias søkelys enn Syria, Irak og Afganistan.Situasjonen for sivilbefolkninga er minst like ille som i Syria. Mor Teresa søstrene "Missionaries of Charity" har i lengre tid dreve sosialt arbeid blant dei fattigaste i hovudstaden Yemen. 4. mars storma to væpna menn inn i senteret som søstrene driv og drap fire av søstrene i tillegg til sekten friviljuge medarbeidarar. Søstrenes priorinne overlevde, ein prest vart bortført av terroristane. Dei drepte var ein del av den stadig veksande skare av det som pave Frans i ei preike 26.desember  karakteriserte som "Our Martyrs of today". Desse brutale drapa nådde ikkje avisenes forsider, til det var dei for vanlege og Yemen for fjernt og ukjent. Paven engasjerte seg desto sterkare og uttalte følgande. "Desse søstrene er martyrar. Dei finst ikkje på avisenes første sider, deira død er ikkje nyhende. Dei er ikkje bare drapsoffer, dei er og offer for den globale likesæla som ikkje bryr seg. Må Mor Teresa omfavna sine døtre, kjærleikens martyrar i himmelen, og må dei be for for fred og for den heilage respekten for menneskelivet."

Dei fire Mor Teresa søstrene som vart martyrar: Mary Anselm, Reginette, Judith og Marguerite

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar