lørdag 1. juni 2013

Maria og Elisabet

31. mai feirar vi minnedagen for jomfru Marias gjesting hos Elisabet

Antifon: Maria skyndte seg opp i fjellene til en by i Judea.

"Nokre dagar etter drog Maria av stad og skunda seg opp i fjellbygdene, til den byen i Judea der Sakarja budde. Der gjekk ho inn til Elisabet og helsa på henne. Då Elisabet høyrde helsinga frå Maria, sparka barnet i magen hennar. Ho vart fylt av Den heilage ande og ropa høgt. "Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er barnet i ditt morsliv. Korleis kunne det henda meg at mor til Herren min kjem til meg ? For då lyden av helsinga di nådde øyret mitt, spraka barnet i magen min av fryd. Ja, sæl er ho som trudde, for det Herren har sagt til henne, skal oppfyllast" (Luk.1.39-45)

Antifon: Da Elisabet hørte Marias hilsen sparket fosteret i hennes liv og hun ble fylt av Den Hellige Ånd.Antifon: Salig er Maria som trodde , for Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar