tirsdag 1. januar 2013

Det nye året - Alma Redemptoris Matris

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
                    (Frelserens Moder, du milde
                     som er og som alltid skal være
                     himmelens herlige port
                     og havets lysende stjerne.
                     Oppreis  ditt folk når det faller,
                     fra svakhet hjelp oss til seier
                     Du som til skapningens undring
                     i tidens fødte din Skaper,
                     reneste Jomfru du var og forble,
                     mens dette under deg skjedde
                     slik det ble sagt deg av englemunn
                     ved det frelsebringende Ave
                     Hellige Jomfru og Moder
                     be for oss syndere. Amen.) 

1. januar er ikkje berre inngongen til det nye året og dersom vi er heldige vakkert vinterver og skiføre.
Det er og minnedagen for Maria som Guds heilage Mor, Theotokos på gresk, Sanctae Dei Genitricis Mariae på latin. Dette vart slege fast dogmatisk på det tredje økumeniske kyrkjemøtet i Efesus i 431. Det betyr ikkje at Maria er Guds mor frå æva, men er eit uttrykk for inkarnasjonen der Kristus ved Marias ja blir fødd som sann Gud og sant menneske.
Det føles så rett og meiningsfylt å minnast dette no ved inngongen til det nye året. Maria som Theotokos og som den som alltid viser veg til Sonen.
Alma Redemtoris  Mater  er ein av årets  fire Maria hymner. Etter tradisjonen vert den brukt frå Advent til Kyndelsmesse.
                    
                     

Antifon til dagens Laudes: Se, Maria har født vår frelser;Johannes så ham og ropte ut: Se, Guds lam , Se ham som tar bort verdens synd, Halleluja !
                        


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar