onsdag 9. mai 2012

Evensong

Solace

I look back through my mind and see
The days when forest wolved the land in mystery
And light was cradled out of coracles
In wild and wintered island storm

All night and every night the rip and snarl of wind,
And this their task alone, to guard the light they
  had been given -
The flutter of that single flame
Keeping out the whole world of the dark.


Diktet er henta frå den siste diktsamlinga til den skotske poeten Kenneth Steven "Evensong" som kom i fjor.
Som i dei tidlegare diktsamlingane hans er temaet naturen og menneska i Skotland. Tittelen på samlinga gjev liturgiske assoiasjonar og fleire av dikta, til dømes "The Carpenter" og "Three days", har ein klar religiøs
tematikk. Kenneth Steven har sterk tilknytning til Norge etter å ha budd her fleire år, han har og omsett ein del norsk litteratur til engelsk. Karakteristisk nok kallar han diktarhytta si "Fredheim".
Kenneth Steven er i tillegg til å skriva poesi og omsetja bøker frå norsk ein aktiv formidlar av litteratur både direkte og i media. Han skriv og barnebøker og held skrivekurs.


The Carpenter

for three years he did nothing but work with wood;
he`d served his apprenticeship, root and branch,
could smooth the roughness from damaged goods
and cut to the living heart

the sap that ran him was pure
flowed through hands and words
a whole song, so they marvelled
at something they`d never heard

except he was just too good:
in the end they took his own tools,
killed him on a hill
with woods and nails

three days he lay
a seed in the sleeping earth, until
he burst open, back and beautiful-
here, and here, and here, and here


http://www.kennethsteven.co.uk/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar