torsdag 5. april 2012

Skjærtorsdag

"MEN det strømmer en kraft fra dine torner
og fra dine avgrunner toner en sang.
Dine skygger brer seg som roser på mitt hjerte,
og dine netter er som en sterk vin:
Jeg vil ennu elske deg der min kjærlighet til deg ender.
Jeg vil ennu ville deg der jeg ikke lenger vil deg.
Der jeg selv begynner, vil jeg opphøre,
og der hvor jeg opphører, vil jeg bli evindelig.
Der hvor mine føtter  vegrer seg for å gå med meg,
vil jeg knele ned,
Og der hvor mine hender svikter, vil jeg folde dem.
Jeg vil bli til et pust i stolthetens høst
og til sne i tvilens vinter,
Ja, som graver av sne skal all frykt i meg sove.
Jeg vil bli støv foran din læres klippe
og til aske foran ditt budords flamme -
Jeg vil bryte istykker mine armer
hvis jeg kunne omfavne deg med deres skygger."

Frå den tyske forfattarens Gertrud von le Forts (1876-1971) "Hymner til Kirken" (Hymnen an die Kirche) som kom ut i 1924, to år før ho konverterte til katolisismen.


Salvador Dalis nattverdbilete.


Antifon til Magnificat: Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet det, brøt det og gav det til sine disipler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar