lørdag 11. februar 2012

Old ideas

Show me the place

Show me the place
Where you want your slave to go
Show me the place
I`ve forgotten, I don`t know
Show me the place
For my head is bending low
Show me the place
Where you want your slave to go

Show me the place
Help me roll away the stone
Show me the place
I can`t move this thing alone
Show me the place
Where the Word became a man
Show me the place
Where the suffering began

The troubles came
I saved what I could save
A thread of light
A particle a wave
But there where chains
So I hastened to behave
There were chains
So I loved you like a slave

Show me the place
Where you want your slave to go
Show me the place
I`ve forgotten, I don`t know

http://www.youtube.com/watch?v=RsR8icSiCIY

Leonard Cohen  er tilbake med eit nytt album i år, sist var i 2004 med Dear Heather. Han er snart 78 år men like fullt svært oppegåande som artist. Old Ideas vil nok bli motteke med begeistring av alle Leonard Cohen fans. Cohen er poet, ja det var det han var lenge før han slo igjennom som plateartist. Tekstane på Old Ideas står ikkje tilbake for det han tidlegare har skreve. Hans jødiske bakgrunn med mange bibelske referansar er der som ein klangbotn i alt han har skapt. Men han er også inspirert av zen-buddhismen og oppheld seg lenge i eit zen-buddhistisk kloster. Old Ideas innheld også klare referansar til kristendomen som i teksten eg har gjeve att ovanfor. Av til lurer ein på om det er ei bøn eller ein kjærleikssong han framfører, men kanskje kjem det ut på eit ?Og mot slutten eit "Lullaby", det kjem enno ein morgon uansett.

Sleep baby sleep
There`s a morning to come
The wind in the trees
they`re talking in tongues

If your heart is torn
I don`t wonder why
If the night is long
here`s my lullaby.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar