onsdag 8. februar 2012

Arnold Eidslott

Et dikt er en rystelse
En vindrosse i blodet

Hvor kommer vinden fra
Skriv og vær lydig

Ingen kjenner strømmene
i luften og i havet

Et dikt er en ensomhet
Et bål på tundraen

En albatross i stuen
Uventet inn fra havet

Dette diktet av Arnold Eidslott(f. 1926) er frå diktsamlinga " Flukten til katakombene" frå 1982.
Det er ei fin oppsummering av hans dikteriske kall, sjølv seier han i eit intervju nyleg at diktinga er ikkje  noko han har villa men noko han måtte. Han fortel at diktstrofer kunne koma til han under arbeidet som telemontør, eller han kunne vakna om natta av at ei setning kom til han. Frå debuten i 1953 med "Vinden taler til den døve" og fram til årets diktsamling "Postludium", har det vorte totalt 27 bøker. Han er 86 år og reknar med at "Postludium" vert hans siste verk, sannsynlegvis spelar tittelen også på det.
Arnold Eidslott står formessig i den modernistiske tradisjonen, innhaldsmessig favnar han vidare enn dei fleste.
Hans arena er heile historien, verdslitteraturen, kunsten og musikken, ja heile kosmos om ein vil. Men heile tida er den kristen bodskapen tilstades, ofte direkte og tydeleg men vel så ofte som ei underforstått ramme.
Eit favoritt dikt sånn sett er "Portrett i vann" frå 1967:

Mitt øye over brønnen
Dypt nede
lyser ansiktet
Dypere
et annet

Meir tydeleg forkynnande er hans dikt " Den angrende Peter" inspirert av El Grecos måleri

Som brukne vinger
lå Herrens øyne på ham
og Peter dro seg inn i mørket
og hyllet seg i taushetens kappe
og verden sluknet rundt ham og asken
fylte hans rådville hånd og han gråt
sine øyne rene for å se ham som han var

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar