lørdag 6. august 2011

Forklåringa på berget

6.august er minnedagen for Forklåringa på berget som vi les om i Matteus 9.1-13
Etter tradisjonen skjedde dette på berget Tabor. Denne hendinga står særleg sterkt i dei austlege kyrkjene og for dei ortodokse er 6.august ein viktig høgtidsdag. Det er ikkje minst uttrykt i ikonkunsten som eg har teke med eit døme på under. Men også den vestelege kyrkja har denne dagen med i sine  tidebøner.
Antifon til vesper: Jesus tok med seg Peter,Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides opp på et høyt fjell.Der ble hans skikkelse forvandlet for deres øyne.
Antifon til Magnificat: Da disiplene hørte røsten, kastet de seg redselsslagne ned med ansiktet mot jorden.Men Jesus gikk hen til dem og rørte ved dem, i det han sa: Reis dere, og frykt ikke. Halleluja.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar