søndag 12. juni 2011

Poetica:Pinsedag

1.pinsedag.

Antifon til Magnificat: Pinsefestens dag er kommet.Halleluja ! I dag har den Hellige Ånd vist seg for disiplene som ild og gitt dem sine gaver.Han har sendt dem ut for å forkynne Evangeliet verden over. Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst. Halleluja !                                       
               Kvitsunn(dag       
Skya som løynde og løfta opp
det som er og skulle koma   
i spirande korn og grøne beitemarker
med månadsgamle lam
vi reknar den femtiande dagen
og stoppar ikkje der
vi tel eld og solstråler
glør og forsoning
vi tel over alt det kvite
og alt det grøne
det som var og det som skal bli
uavkorta altomgripande.


    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar