tirsdag 31. mai 2011

Marias gjesting

Vi feirar i dag festdagen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth.
Visitatio Beatae Mariae Virginis.
Laudes

1.Antifon: Maria skyndte seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea.Halleluja!

2.Antifon: Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, og hun ble fylt av den Hellige Ånd. Halleluja !

3.Antifon: Salig er Maria som trodde; for Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse. Halleluja !

Vesper Antifon til Magnificat: Alle slekter skal prise meg salig, for Herren har sett til sin ringe tjenerinne. Halleluja !
                                       

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar