lørdag 1. september 2012

Bilder som griper

Nasjonalgalleriet har i sommar hatt ein ustilling med maleri av Christian Krogh(1852-1925) under tittelen " Bilder som griper." Vel verdt å få med seg .
Sjølv skreiv han om  om kunstens rolle i samfunnet: " Du skal male slig at du griper,rører, forarger den store hop nettopp ved det samme som har gledet, rørt, forarget eller grepet deg selv, for det er vel derfor du har malt ditt bilde vil jeg håpe."
Det var vel også det han oppnådde som ein av dei meste sentral norske kunstnarane rundt forige århundreskifte. Han var samfunnsengasjert, ein politisk interessert mann som skape debatt og som rørte ved følsomme tema i samtida som fattigdom og prostitusjon. Eksempel på det er boka og bileta  som skildrar den prostituerte fattig jenta Albertine.                                                         "Albertine" 1884

Ein annan motivkrets er den som går nær inn på individet ikkje bare frå hans eigen omgangskrets, men og frå dei lågare samfunnslag, avisbudet, fiskaren garnbøtaren. Hos Christian Krogh  glir sjangermotiv og portrett over i kvarandre.

                                          " Visergutt drikker kaffe" 1885
                                          


                                          "Bestefar vugger" 1883


Den siste motivkretsen frå 1880-1890 åra som denne utstillinga avspeglar er familiemotiva. Christian Krogh
var ein samfunnsdebattant med ein politisk visjon for sin kunst, men han var også ein familiens mann med blikk for dei nære relasjonar. Mange av dei vakraste bileta avspeglar dette. Slutten av 1800 talet kjem brått
underleg nært!


                                          "Østenfor sol og vestenfor måne" 1887

                                                 "Håret flettes" 1888

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar