mandag 27. mars 2023

Marimesse om våren.

 For to dagar sidan feira vi ein viktig dag i det liturgiske året, nemleg Maria bodskapsdag som dagen er best kjent som. På primstaven var dagen avmerka som Vårfruemesse om våren, på dialekten min ( Kvinnherad) Vofremyss, eit teikn på at dei gamle katolske festdagane levde i folkedjupet heilt opp til forige hundreår! På primstaven er dagen markert med ei krune, eit teikn på at Maria er Himmeldronninga slik vi og minnest i Rosenkrans- bøna. Det offisielle navnet er Annuntio Domini - Herrens bebuding, dette er like mykje ein Kristus-fest som jula er det. Teologisk sett er dagen like viktig som jula, kanskje vel så viktig, for denne dagen er vi ved kjernen i Evangeliet - inkarnasjonen, Gud vert menneske i kjøt og blod! Det er frelsa som Jesaja hadde profetert og no kjem engelen Gabriel til Maria med denne bodskapen som går ut over alt vi kan fatta. Marias svar er det viktigaste svaret i historia som kardinal Timothy Dolan uttrykkjer det!

Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. La det gå meg som du har sagt

Så forlet engelen henne og Maria kan istemma Magnificat - lovsongen som lever gjennom hundreåra som bøn med og utan tonefølgje !Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar