lørdag 23. september 2017

Gregor av Nyssa

Eg skreiv nyleg om Oscar Romero som talte klart om vårt ansvar for å kjemp mot all urettferd. Ein av dei han nok var inspirert av var kyrkjefaren Gregor av Nyssa (ca 330-395) som og talte klart om nestekjærleik og vårt ansvar for dei fattige.

"Forakt ikke de som ligger nede, som om de av den grunn ikke skulle være noe verdt. Tenk over hvem de er, så vil du oppdage hvor deres verdighet er å finne: Disse menneskene representerer Frelseren for oss. Og slik er det: For i sin godhet gir Herren dem sin egen person, slik at de som er harde av hjertet og fiender av de fattige, ved dem skal bli rørt til medlidenhet."

"Men hva gagner det deg å faste og å avstå fra kjøtt, om du deretter med din ondskap ikke gjør annet enn å ta en bit fra din bror? Hvilken vinning får du i Guds øyne ved ikke å spise av din egen mat, om du handler urettferdig og snapper fra den fattiges hender det som er hans?"

Den heilage Gregor av Nyssa blir rekna som ein av dei kappadokiske fedre saman med hans eldre bror Basilios den store og Gregor av Nazianz. Han vart fødd inn i ein sterkt religiøs familie der fleire blir rekna som helgenar. Han vart sterkt påverka av sin eldre bror og det fromme  søstera Macrina. Gregor utdanna seg i retorikk og filosofi i Aten og underviste i det ein periode før han vart prestevia av broren Basilios og etterkvart utnemnt til biskop i brorens erkebispedømme. Gregor var ingen suksess som administrator, det er som djuppløyande teologisk tenkar han blir hugsa. Han deltok på konsilet i Konstantinopel i 381 og var sentral i utforminga av læra om Treeininga. På denne tida stod vranglæra arianisme sterkt; Gregor kjem innbitt mot denne retninga og for den ortodokse læra.
Sentralt i hans tekning er forestillinga om menneskets verdigheit, vi er med Guds kraft kalla til å bli fullkomne. Han talar om oppstigninga til Gud i bøn, men like viktig er oppstigninga til Gud gjennom nestekjærleik. Sånn sett er han evig aktuell, vi er kalla til fordjupning og indre bøn men og til å gå ut og handla i nestekjærleik. Her er det ingen motsetning, dette er to sider som utfyller kvarandre.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar