mandag 22. september 2014

Øyet og virkeligheten

80 år er ingen alder, Leonard Cohen fyller i dag åtti år og kjem med nytt album(kjem tilbake til det),
Kolbein Falkeid fylte åtti i fjor og kjem med ny diktsamling no i haust med tittelen "Øyet og virkeligheten". Forige diktsamling "Vind, eple" kom i 2003 og mange tenkte nok etter kvart at det vart den siste, men nei Kolbein Falkeid let seg ikkje hemma av alderen. Han debuterte heilt tilbake i 1962 og har etterkvart vort ein av vore mest leste poetar. På same måte som Hans Børli, Olav H.Hauge og Rolf Jakobsen har han nådd langt utover den vesle gruppa som  vanlegvis interesserar seg for poesi.
Kolbein Falkeid er ein folkeleg poet men samstundes er han ein poet som loddar djupare enn dei fleste.
I diktet "Gjerdet" skriv han:

"Årene stenger for livet mitt
med et ugjennomtrengelig elektrisk gjerde.
Luftegården blir stadig mindre,
men med tanken
hopper jeg tilbake til fødsel
eller frem til død.
De fleste utenfor
hopper sjelden lenger enn til i går."

Samstundes er han svært audmjuk når det gjeld den innsikt som alderen gjev. "Hva er det alderen roser seg av ?" spør han i diktet "Narren", og han svarar:

"Nei, for du er
ingen veiviser. Har ikke selv
funnet frem.
Men kanskje er dette svaret:
Den gamle  snakker om sin erfaring, den narr,
og vet at han ingenting vet."

Kolbein Falkeid vender stadig tilbake til minna, minne frå eige liv, eigen barndom eller minne frå opplevingar med barn og barnebarn. Minna forandrar seg med åra og det skjer og noko med vår kjenslemessige oppleving av det som ein gong var. Det korte diktet "Minner " er ein fin påminning om det:

"Selvsagt har jeg gode minner
sødmefylte villfarelser
full av topografiske detaljer.
De er utarbeidet
med en matematikers nøyaktighet.
Men denne melankolske følelsen
av skjønnhet
forvitrer med alderen
til sorg."

 
               

"Jeg har hengt det slik at jeg ikke kan unngå å se det. En bør som bare blir tyngre for hvert år, nesten ikke til å bære nå i de siste motbakkene mine."
Kolbein Falkeid i diktet  "Fotografiet" om dottera Helga som tok livet sitt 25 år gammal. Han skildrar dette i "En annen sol" frå 1989. Ei diktsamling som vart seld i store opplag, og som sette ord på den sorga mange i same situasjon ber på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar