mandag 26. mai 2014

Liturgien på nynorsk

"Eg sannar for Gud den allmektige og for dykk, sysken, at eg har synda mykje i tankar og ord, gjerningar og forsømingar. Ved mi skuld, ved mi skuld, ved mi store skuld.
Difor bed eg den sæle Maria, alltid møy, alle englar og heilage og dykk, sysken: Bed for meg til Herren vår Gud."

Slik lyder syndsvedkjenninga som innleiar messa i den nynorske versjonen som vart presentert og teke i bruk for første gong i august i fjor. Sist laurdag vart den nynorske messeteksten nytta for første gong i St. Paul kyrkje i Bergen. Volda mannskor deltok med song frå den nynorske salmeskatten.
Det vart ei høgtidsstund for alle som var tilstades, ikkje minst for oss som har nynorsk som "morsmål".
Arbeidet med den nynorske messeteksten har vorte leia av filologen Ola Breivega, dessuten har Helge Gudheim, Haldor Slettebø og pater Arnfinn Haram delteke i arbeidet. Pater Arnfinn fekk diverre ikkje sjå arbeidet fullført, men han gledar seg nok i sin himmel over at teksten vart nytta på så fin ein måte.
Den nynorske messeteksten er ikkje formelt godkjent  enno, og ligg no hos Kongregasjonen for gudstenestene i Vatikanet.                                                Altarpartiet i St.Paul kyrkje

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar