onsdag 1. mai 2013

Josef Håndverkeren

1.mai er ikkje berre den første vårdagen og den internasjonale arbeidardagen, det er og ein katolsk minnedag for "Josef Håndverkeren".


Antifon til Benedictus: "Den hellige Josef øvet sitt håndvek i trofasthet, et lysende eksempel for alle arbeidere. Halleluja ! "


Antifon til Magnifikcat: " Kristus Herren vek ikke tilbake for å kalles tømmermannens sønn. Halleluja ! "


 
St.Josef av den franske 1600 talls kunstnaren Georges de La Tour. Ein kan sjå det i Louvre i Paris. Det gjer eit svært sterkt inntrykk spesielt måten han har utforma lyset. Levande kan ein sjå for seg  barnet Jesus som held lyset slik av Josef får gjort sitt tømmermannsarbeid også seint på kvelden.
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar