torsdag 22. mars 2012

Ernesto Cardenal

I natten opplyste ord

I natten opplyste ord:
PEPSI-COLA  PALMOLIVE CHRYSLER COLGATE CHESTERFIELD
som slukkes og tennes og slukkes og tennes,
de røde grønne blå lys fra hotellene og barene
og kinoene, trappistene går opp i koret
og tenner sine neonlamper
og åpner sine salmebøker og korbøker
mellom millioner av radioer og fjernsynsapparater.
det er lampene til de kloke jomfruer som venter
på sin brudgom i De Forente Staters natt.


Slik skriv poeten og presten Ernesto Cardenal (f. 1925) frå tida i trappistklosteret Gethsemani i Kentucky.
Han var der fleire år på femtitalet og vart påverka av munken og forfattaren Thomas Merton. Alt i 1948 hadde han gjeve ut si første diktsamling, seinare har han vore svært produktiv både som poet, teolog og politikar. Etter tida i Gethsemani vende Cardenal tilbake til Nicaragua der han grunnla eit kristent fellesskap på Solentiname øyane i Nicaragua-sjøen. Han vart prestevia i 1965. Teologisk og politisk stod han sentralt i den latin-amerikanske frigjeringsteologien.
Etter kvart vart han engasjert i sandinistane sin frigjeringskamp mot Somoza diktaturet. Etter at diktatoren fall i 1979, vart han kulturminister i Daniel Ortega si revolusjonære sandinist-regjering. Som frigjeringsteolog og aktiv politikar vart han refsa av pave Johannes Paul II under hans vitjing til Nicaragua i 1983.
Ernesto Cardenal er framleis aktiv som skribent og foredragshaldar. I poesien sin knytar han ofte bibelske motiv saman med det politisk dagsaktuelle. Han har  mellom anna fleire fine parafrasar over dei bibelske salmane.Slik som denne over Salme 7:

Salme 7

Befri meg Herre
fra SS,NKVD,FBI og Guardia Nacional

Befri meg fra deres Krigsdomstoler

Du er den som dømmer stormaktene
Du er dommeren over Justisministrene
og Høyesterettsdommerne

Beskytt meg, Herre, mot falske rettssaker !
Beskytt dem som er deportert eller landsforvist
dem som er anklaget for spionasje og sabotasje
og dømt til tvangsarbeid

Herrens våpen er frykteligere
enn kjernevåpen!
De som utrensker andre
skal en gang selv bli utrensket

Men jeg vil synge for deg, for du er rettferdig
jeg lovsynger deg i mine salmer
                                              og i mine dikt.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar