torsdag 14. april 2011

Hieronymus Bosch

Madrid i april. Sommarvarme,  det er fint å nyta bylivet frå ein fortauskafe. Prado museet vil eg få med meg, det er stort så eg konsentrerar meg om eit par kunstnarar: Goya, El Greco, Durer og Bosch.(sjå link under)
Hieronymus Bosch( c.1450-1516), denne merkelege nederlandske målaren frå fjortenhundretalet som er rikt representert i Prado museet etter at kong Philip II kjøpte inn kunst på 1600 tallet.
Bileta er visjonære og mytiske med ein ekstrem detaljrikdom som tildels verkar surrealistisk.Eit eksempel på det er triptykonet "Lystenes hage" som er det første ein kjem til, til venstre Paradis med Adam og Eva, i midten jorda med mennesker prega av synd og lyst, til høgre ein visjon av helvetet. Kanskje er dei også moraliserande som i biletet "De sju dødssynder" som ligg på  eit bord midt i salen. I midten eit auge omgjeve av illustrasjonar av dei sju dødssyndene, og i kvart hjørne død, dom, himmel og fortaping. Eller bilete av høyvogna, omgjeven av kravlande og kjempande menneske  blanda med bisarre fantasivesen.
Bosch har vorte oppfatta ulikt dels som kjettar men det var han  visstnok absolutt ikkje. Kanskje er alt dette bare eit uttrykk for 1400 talets oppfatning av tilværet forma av ein mester med større innsyn i både detaljar og heilskap enn dei fleste andre ?
Så kan ein roleg gå ut i Madrid våren ?
                                                      "Lystenes hage"
                                                           "De sju dødssynder"Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar