tirsdag 30. mai 2017

Naive konvertitter ?

Denne innlegget blei trykt i dagens utgåve av Vårt Land. Det er mitt svar på ein artikkel av professor emeritus Finn Erik Vinje som stod i Vårt Land 26. mai. Han gjev der uttrykk for si undring over at oppegåande og velutdanna akademikarar og kunstnersjeler kan føla seg tiltrekt av katolisismen. Han er også svært kritisk til helgenkåringar med bakgrunn i  medias dekning av pave Frans reise til Fatima i høve hundreårsjubileet for Jomfru Marias openberringar til tre små barn i mai 1917. Innlegget hans har ein harselerande og lite seriøs utforming, likevel følte eg at det var på sin plass å koma med eit motinnlegg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar