lørdag 16. mai 2015

Ein nye helgen 17.mai: Mariam Baouardy - Palestinas lilje


O Faithful rejoice”

Text : Mgr William Shomali


Music: Adapted from an old English melody,

thanks to Louai Zahr’s technical help

1.O Faithful rejoice

For the East is a Land of Saints,

Alleluia, Alleluia

Receive the Good News while singing

A hymn of praise to our Faithful Lord
Refrain :
Let us rejoice and sing

Alleluia, Alleluia, Alleluia !
2. The faithful living in Heaven

are powerful intercessors

Alleluia, Alleluia

For Men in the Land of Exile

They are an example of purity and clarity

3. Bless O Daughter of Galilea

People moaning in the dark

Alleluia, Alleluia

If they knock on the door of your goodwill

Quickly grant them peace !

4. You built a Carmel

Close to the Manger of Christ

Alleluia, Alleluia

There you received the stigmata

On the image of the wounded Saviour

5. Jesus was your love

He called you and you have answered

Alleluia, Alleluia

The Cross has become your way

On this Cross came forth the Redemption

6. Our Mother, O Alphonsine

Our Land is thirsty for reconciliation

Alleluia, Alleluia

Your love for the Virgin is so powerful

Implore Her tenderness on mankind

7. You have loved our Virgin Mother

whose beauty exceeds human mind

Alleluia, Alleluia

From Her you learnt self-giving,

humility and purity

8.You preferred silence of a hidden life,

You kept the secrets of Heaven

Alleluia, Alleluia

Walk along with us in the midst of difficulties

Towards the Sanctity of the Highest

9. Let us celebrate the Marys

Who lived in righteousness until death

Alleluia, Alleluia

Gaining a crown of splendor

And joy in the Eternity


I morgon 17.mai vil pave Frans kanonisera Mariam Baouardy saman med fleire andre søstre. Dette er den engelske versjonen av ein hymne skrev i dette høvet, den handlar om Mariam og ei anna palestinsk nonne, Marie Alphonsine grunnleggjar av kongregasjonen Soeur de Rosaire, som og skal kanoniserast i morgon.

Frå "Dossier Canonisation":
"17.mai vil pave Frans kanonisera fleire søstre i trua, mellom dei Den salige Mariam avden krossfesta Kristus - Mariam Baouardy, karmelitt og grunnlegggjar av karmel i Bethlehem og Nazaret. Ei lukkeleg hending, eit teikn på von og oppmuntring til å halda fast på trua for kristne og alle menneske av god vilje både her og i Midt-Austen i desse tidar av vanskar og motgong.
Kanoniseringa er eit høve til å gjera kjent og spreia vidt omkring fruktene av heilagdom i Den austlege kyrkja.  Ei gåve til heile kyrkja og ei utfordring til alle tradisjonar.
Mariam  er ei  "Bru" mellom kyrkjas to lunger, den austlege og den vestlege. Ho møter begge ved å føra tilbake til røtene og innby til fellesskap.
Å vera rotfesta i Kristus og halda fast eg fastlangs ein veg av von, treng begge desse band av brorskap og fellesskap, eit vitnemål om å vera trufast og heilag.
Mariams liv viser oss kva dette tyder i praksis."

Den heilage Mariam fødd i Ibellin,Palestina 1846, død i Bethlehem 1878.
 
Vi ser fram til morgondagen, ein dag av von og glede for alle i Karmel, for dei hardt pressa kristne i Midt-Austen og alle kristne i den verdensvide kyrkja. Heilage Mariam - be for alle men særleg for dei forfølgde i Syria og Irak !

http://mariamdejesuscrucifieblog.blogspot.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar