søndag 31. august 2014

Appellar frå Irak

Den kaldeiske patriarken Louis Sako kjem med ei sterk oppfordring til verdsamfunnet om å ta innover seg og ikkje lenger stilla seg likegyldig til det som skjer med minoritetar i Irak.
" What has happened is terrible and horrific, therefor we need an urgent and effective international support from all the people of good will to save the Christians and Yezidis, genuine components of the Iraqi society from extinction, knowing that silence and passivity will encourage the ISIS fundamentalists to commit more tragedies! The question is who will be next."
Han kjem også med ei sterk oppfordring til islamske teologar og intelektuelle muslimar om å  koma med ein kritisk analyse av fundamentalismen og ta klart avstand frå denne.
Louis Sako ser og klart at tragedien held på å gå inn i ein fase der knapt nokon frå minoritetsgruppene lenger ser for seg ei framtid i Irak.Vi har alt sette dette over mange år, ei stadig utvandring av  kristne frå Midt-Austen. Er vi no inne i siste fase ? Om kort tid er det ingen att, ein kultur med røter i kristendomens første hundreår er borte for alltid ?
Dominikanersøster Maria Hanna OP rapporterar og frå den fortvila situasjon som internt fordreven i Irak.
Ho viser mellom anna til den dramatiske forfølgjinga av kristne i 1916 og ser i dagens sistuasjon ein repetisjon av dette.
" Why are the events of dividing the Middle East, that happened in 1916, being repeated now ?
At that time it was a political issue and innocent people paid for it. It is apparent that there are sinfully, cunning people dividing Iraq now. In 1916, we lost seven of  our sisters, many Christians died, and more were scattered. Is it just circumstance we face this division again, or is it deliberate?"
skriv sr. Maria Hanna OP, vidare skildrar ho detaljar mellom anna korleis klosterbygningar er gjort om til hovudkvarter for terroristane. Bilete og statuar er øydelagt, kors reve ned frå kyrkjetaka.

Landsbyane Tel Isqof og Batnaya nord for Musil der fundamentalistane hadde kontroll, vart nyleg erobra tilbake av kurdiske styrkar. Byane var plyndra og alle kors på kyrkjene reve ned. Innbyggjarane har byrja opprydningsarbeidet, og  noko av det første dei gjorde var å på ny reisa korsa på kyrkjetaka i landsbyen !

                                      Korset vert sett opp att på  ei kyrkje i Tel Isqof

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar