tirsdag 14. mai 2013

St.Hallvard

Det er midten av mai  og vi feirar minnedagen(15.mai) for Hallvard, martyr og skytshelgen for Oslo by.
Han skal ha blitt drept i 1043 i det han prøvde å verna ei uskuldig gravid kvinne mot forfølgjarar som vill ta livet av henne.
I Breviarium Nidrosiense kan vi lesa:
"Den hellig Hallvard var av edel byrd. Hans far het Vebjørn, hans mor Torny. Han mor Torny var datter av Gudbrand herse, og Gudbrand var far til Åsta, mor til Olav den hellige. Hallvard var kysk på legemet, utpreget ærlig og hadde sterk sans for rettferdighet. Da han kom i ungdommen, begynte han å hjelpe sin far med familiens forretninger. Han laget  to vektlodd for aldri å bedra noen, og veide opp til seg selv med det minste og til sin bror med det største.
På vårparten skulle han besøke nabobygdene. Han kom ned til fjorden som het Dram, og som han skulle sette over. Han trakk frem en liten båt fra sivet og gikk om bord. Med ett kom det en svanger kvinne og bad om å få bli med. Han bad henne sette seg i bakstavnen og begynte å ro. Med ett så han tre menn komme løpende ned til stranden på den samme stien som kvinnen hadde tatt. De fikk tak i en annen båt og kom fossroende etter dem.
Da sa den hellige Hallvard til kvinnen: " Kjenner du disse mennene ? " hun svarte: "Ja." " Jeg ser at de vil ha tak i deg - hva har du gjort ? " Hun svarte: " De beskylder meg for tyveri." "Kan du rense deg ? " Hun svarte: " Det kan jeg, om de vil skåne meg." Mennene halte innpå og sa: "Hvorfor tar en gild ungdom som du, Hallvard, på deg å verge en slik ussel kvinne ? Hun er skyldig til å dø."
Helgenen tok henne i forsvar på ulike måter. Blant annet sa han:" Jeg skal betale bot for henne, slik at dere ikke dreper det barnet hun er svanger med." De ble rasende på ham, og en av dem grep buen sin og spente den. Pilen gikk med stor kraft inn i martyrens bryst. Kvinnen drepte de også og gravla henne i fjæren. Om halsen på helgenen bandt de en sten og senket ham ned i dypet. Men ved Guds nåde og matyrens fortjenester ble liket hans lenge etter funnet flytende i sjøen med stenen om halsen."

Slik er kortversjonen av historia om St. Hallvard. Den vart spreidd vidt i Mellomalderen og Hallvard vart eit eksempel til etterfølgjing.Vi merkar oss korleis han bryt med den heidenske nedvurderinga av dei svake og utstøtte og praksisen med hevndrap.Ikkje minst bør setninga der han tek det ufødde fosteret i forsvar tala til vår tid !Invitatorium til dagen første tidebøn:" Kom la oss tilbe Herren, martyrenes Konge.
Halleluja !"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar