søndag 2. desember 2018

Kristi kongefest i Arguineguin

Cristo Rey su corona les pobres

( Kristus konge, hans krone  er dei fattige)

I dag feirar vi første søndag i advent og byrjinga på eit nytt liturgisk år. Forige søndag vart kyrkjeåret avslutta med Kristi kongefest. Vi var til messe i den vesle lokale kyrkja i Arguineguin på Grand Canari. Ei blanda  forsamling med fastbuande og turistar frå katolske land ( ikkje så mange nordmenn utanom oss, dei kom nok heller  til Sjømannskyrkjas gudsteneste i dei same lokala søndagskvelden)
Messe på spansk, men språket betyr ikkje så mykje når dei liturgiske ledda er kjente. Det er noko av det fine med å vera katolikk, ein kan gå til messe kor som helst i verda og føla seg heime, så også her i Arguineguin.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo.

Senor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Senor, ten piedad.


Add caption

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar