mandag 17. desember 2018

O Magnum Mysterium

Vi går inn i den siste veka før jul. I tidebønene nyttar vi dei såkalla O antifonene i samband med Magnifikat.  O antifonene byrjar alle med vokativen O der ein rettar seg direkte til han som skal koma, frelsaren Kristus. O antifonene er basert på  gammeltestamentlege tekstar hovudsakleg frå Jesajas bok. Dei vart nytta i liturgien av benediktinarane alt på 700 talet.


Antifonene O sapientia, O Adonai ogO radix Jesse i Poissy-antifonalet
Hver antifon begynner med et anrop av Kristus, ved en benevnelse knyttet til ham:
  • 17. desember: O Sapientia (Visdom).
  • 18. desember: O adonai (Herren)
  • 19. desember: O radix jesse (Jesse rot - Isais stubbe)
  • 20. desember: O Clavis David (Davids nøkkel)
  • 21. desember: O Oriens (morgengry)
  • 22. desember: O Rex Gentium (folkefyrste)
  • 23. desember: O Emmanuel.
Vi ser fram mot to store mysterium, Kristus første komme og hans neste. Komponisten Francis Poulenc
(1899-1963) illustrerar dette i sin vakre musikk frå 1952 "O magnum mysterium" frå hans fire motetter for juletida.

https://www.youtube.com/watch?v=VShyqHcWjPY
O Radix Jesse (Jesse rot) antifonen for 19. desember.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar