onsdag 21. november 2018

Jomfru Marias framstilling i tempelet

I dag 21. november feirar vi ein av dei mindre kjente Maria-dagane, nemleg Marias framstilling i tempelet, også kalla Marias tempelgang, eller Marias ofring, på latin: In praesentatione Beatae Mariae Virginis.

Bakgrunnen for festen er basert på dei apokryfe skriftene "Jakobs Protoevangelium" og "Pseudo-Matteus evangeliet". Historien fortel av Joakim og Anna , Marias foreldre i takksemd mot Gud for å ha fått eit barn, lovte å via henne til Gud. Dei brakte den treårige Maria til tempelet der ho skulle bli utdanna og oppfostra, og i følge dei apokryfe skriftene var ho der i elleve år. Dette har legendepreg for det er ikkje historisk haldepunkt for at det var tempeljomfruer i Jersusalem.

Feiringa av denne dagen byrja i Auts-kyrkja, sannsynlegvis i Syria på 500 talet, og har nok stått sterkaste i den austlege tradisjonen. Den store teologen Johannes av Damaskus heldt preiker på denne dagen og refererte til Maria som ein blom som blei fostra opp til noko betre. Festen spreidde seg også til Vest-kyrkja, men fekk ikkje same popularitet her. Då kalenderen vart reformert  i 1969 tok mange til orde for å fjerna denne dagen, men møtte sterk motstand frå  austleg hald. Pave Paul VI skreiv seinare om denne dagen:" til tross for dens apokryfe innhold presenterer den høystemte og eksemplariske verdier og fortsetter de ærverdige tradisjoner som har sin opprinnelse i de østlige kirkene."

Sjølv om historien bak denne minnedagen er legendeprega  understrekar han likevel eit viktig poeng: Maria var utvalgt av Gud og  hennar liv  heilt frå barndomen peikar fram mot den avgjerande augneblinken då ho gjev sitt ja til engelen: " Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt."

Denne dagen har vore eit populært tema i kunsten, både Giotto og Titian har  framstilt Marias framstilling i tempelet. Under i ortodoks ikon utforming.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar