søndag 18. juni 2017

St.Ansgar:Feiring av Corpus Christi

I dag feirar Kyrkja  Festen for Kristi lekam og blod (Corpus Christi) som er ei  høgtidelege feiring av den mest sentrale i vårt katolske liv eukaristien -  alterets sakrament.  I St. Ansgar hadde vi etter messa og sakramentsprosesjonen, internasjonal dag med mat og dans frå ulike kulurelle grupper som har den katolske trua felles, men ellers er nokså ulike. Vi fekk dermed ei sterk understreking av to av dei viktigaste aspekt ved katolisismen: det sakramentale og det universelle !Antifon til Benedictus: Jeg er det levende brød, kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød, skal leve i all evighet. Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar