torsdag 5. mai 2016

Kristi Himmelfartsdag

Frå ei preike av Augustin for dagen i dag: " Han forlot ikke himmelen da han steg ned til oss,han forlot ikke oss da han igjen steg opp til himmelen. For han vitner selv om at han var der, samtidig som han var her, ved å si: " Ingen er steget opp til himmelen, unntagen han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, han som er i himmelen".  Dette sier han på grunn av den enhet som finnes mellom oss og ham, for han er vårt hode og vi er hans legeme".

                                      William Blakes dikt "Holy Thursday" frå 1794

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar